Mobirise

BRG

2010 yılında kurulan BRG Danışmanlık (ya da İstanbul Teknik Bilimler Merkezi) finans, mühendislik, ekonomi ve yönetim gibi alanlarda uzman akademisyen ve iş insanlarının biraraya gelerek oluşturduğu bir öğretim ve danışmanlık kurumudur.

BRG, kuruluşundan bugüne sigorta şirketleri, bankalar ve denetim firmaları için finans, aktüerya ve veri bilimi alanlarında kurumsal eğitimler düzenlemekte ve danışmanlık yapmaktadır. BRG, özellikle aktüerlik sınavlarına hazırlık ve sigortacılık MT'leri için düzenlediği programlarla finansal know-how üretmekte ve sektörü desteklemektedir. Ayrıca 2019'dan beri, özelde bankalar, genelde finans kuruluşları için kurumsal iletişim ve finansal içerik yönetimi alanlarında tüm toplumu ilgilendiren projeler yürütmektedir. BRG, 2022 yılında kurduğu ve tamamı akademisyenlerden oluşan "Veri Bilimi Araştırma Grubu" ile iş hayatı için makine öğrenmesi, büyük veri analizi ve yapay zeka uygulamaları odaklı projeler geliştirmektedir.

BRG Danışmanlık; kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki tüm sigorta ve denetim şirketleriyle çalışmış, 2024 Mayıs ayı itibarı ile 60 aktüer adayının aktüer unvanı almasında aktif rol oynamıştır. Ayrıca farklı başlıklarda tüm finans sektörü için yüzlerle ifade edilecek sayıda eğitim düzenlemiş, binlerle ifade edilecek sayıda katılımcıyla buluşmuştur.

Öğretim Üyeleri

Dr. Genco Fas

Kurucu
Aktüerya, Kurumsal Eğitimler ve İçerik Yönetimi
Linkedin

Dr. Fas; Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuş, doktorasını ise aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Rekabetçi Ekonomik Modellerde Oyun Teorisi Uygulamaları üzerine yazdığı tezle tamamlamıştır. Dr. Fas, 2008'den beri aktüerlik sınavlarına hazırlık ve finans alanlarında sigorta, denetim ve bankacılık sektörlerindeki tüm lider kurumlarla çalışmıştır. Bu çalışmalarında, ilgili kurumlarda görev alan aktüer adaylarının, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Aktüerlik Sınavları'nda gösterdikleri başarılarda ve unvan sahibi olmalarında aktif rol oynamıştır. Dr. Fas, BRG'nin son yıllarda özellikle kurumsal iletişim ve finansal içerik yönetimi alanlarında çalışmalar yapmasında pay sahibidir.

Prof. Dr. Atabey Kaygun

Aktüerya ve İçerik Yönetimi
Linkedin

Prof. Kaygun; Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden, doktora derecesini ise Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesi Matematik Bölümü'nden almıştır. 2009 yılında Türkiye'ye dönmeden önce ABD, Kanada, Polonya, Almanya ve Arjantin'de doktora sonrası çalışmalarda bulunan Prof. Kaygun'un çalışmaları iki ana alana ayrılmaktadır: Teorik tarafta homolojik ve homotopik cebir ve uygulamalı tarafta topolojik ve istatistiksel veri analizi. Prof. Kaygun, BRG'ye aktüerlik eğitimleri ve finansal içerik yönetimi alanlarında katkı vermektedir.

Prof. Dr. Cenktan Özyıldırım

Finans, İçerik Yönetimi, Kurumsal Eğitimler
Linkedin

Prof. Özyıldırım; Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı'nı 1997 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversiteden önce 1999 yılında Ekonomi Yüksek Lisans, ardndan da 2004 yılında Finans Doktora derecelerini aldı. 2006 yılında Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Prof. Özyıldırım, halen Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2016 yılından beri Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı direktörlüğünü yapmaktadır. Prof. Özyıldırım, BRG'ye aktüerlik eğitimleri, mini-mba programları ve finansal içerik yönetimi başlıklarında katkı vermektedir.

Dr. Egehan Salepci

İçerik Yönetimi
Linkedin

Dr. Salepci, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden almıştır. Asistanlığı sırasında TÜBİTAK projesi kapsamında ABD Mayo Clinic’de Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp alanında araştırmalarda bulunmuştur. Dr. Salepci, halen Türkiye'de Kulak Burun Boğaz hekimi olarak faaliyet gösterirken İngilitere'de Oxford Üniversitesi’nde Cerrahi Bilimler alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Salepci, BRG'ye içerik yönetimi alanında katkı vermektedir.

Mehmet Batılı, MA

Hazine İşlemleri, Kurumsal Eğitimler

Mehmet Batılı; ODTU Ekonomi Bölümü’nden lisans ve Suffolk University-Sawyer School of Management’tan MBA derecelerine sahiptir. Kariyerine Koçbank’ta Management Trainee olarak başlayan Batılı, sırasıyla Hazine Bölümü’nde, Para Piyasaları, Döviz Piyasaları ve Türev Masalarında trader olarak çalışmıştır. Koçbank'taki görevi devam ederken 1995 - 1997 yıllarında Oxford ve Strathclyde Üniversiteleri’nde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Yönetimi, Türev Ürünler eğitimleri almış ve 2000 yılına kadar aynı bankanın Hazine Grup Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından Credit Agricole CIB Türkiye'de Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve son olarak Standard Chartered Bank Türkiye'de yardımcı CEO pozisyonunda bulunmuştur. Batılı halen Kanada, Toronto'da ikamet etmekte ve çalışmalarına online ve onsite olarak devam etmektedir.

Melek Kurt

Kurumsal Eğitimler

Kurt, Marmara Üniversitesi Pazarlama Yönetimi’nde eğitimini tamamladı. Sigortacılık sektöründe 1999 yılında AIG Hayat A.Ş.’de Sağlık
ve Ferdi Kaza Departmanı’nı kurdu. Underwriting, Operasyon, Proje Yönetimi Müdürlükleri yaptı. Daha
sonra sırasıyla 2009 yılında AvivaSA’da Ürün Yöneticisi olarak, NN Hayat& Emeklilik’te ise Ürün Yöneticisi
ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. Türkiye Sigortalar Birliği Hayat Araştırma ve Geliştirme Komitesi
başkan yardımclığı ve komite başkanı rollerini üstlendi. Halen proje bazlı danışmanlık ve eğitmenlik
yapmaktadır. Melek Kurt, BRG'de kurumsal eğitimlerde görev almaktadır.

Dr. Cengiz Doğru

Kurumsal Eğitimler, Aktüerya ve İçerik Yönetimi
Linkedin

Dr. Doğru; lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Finans, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümleri'nde tamamlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda (BDDK) 1998 ve 1999 yıllarında Başkan Yardımcısı olarak çalışan Dr. Doğru ardından 2007'ye kadar önce Kentbank'ta sonra da 2015'e kadar Anadolubank'ta Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Dr. Doğru, BRG'ye kurumsal eğitimler, aktüerya ve finansal içerik yönetimi alanlarında katkı vermektedir.

Dr. Ramazan Başak

Kurumsal Eğitimler, İçerik yönetimi

Dr. Başak; lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü - Mülkiye'den ve Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü'nden almıştır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Hazine Bölümü Başkanı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Dr. Başak, 1998 yılında Etibank’ta Bireysel Bankacılık ve Mali İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2001 yılında da Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü oldu. Yaklaşık 7 yıl Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dr. Başak, bu görevi sırasında Faktoring Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır.