open source web page creator

Aktüerlik Sınavları

Çalışma Soruları ve Yıllara Göre İstatistikler

Olasılık İstatistik

Örnek Sorular - 1

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

Örnek Sorular - 1

Matematik

Örnek Sorular - 1

Finansal Matematik

Örnek Sorular

Olasılık İstatistik 

2013-2018 Soru Dağılımı

Matematik

2013-2018 Soru Dağılımı

Soru dağılımlarında konu başlıkları tarafımızdan belirlenmiştir. Birden çok konu içeren sorular tekrarlı şekilde sayılmıştır. 

Finansal Matematik

2013-2018 Soru Dağılımı

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

2016-2018 Soru Dağılımı

 

Finans Teorisi

2016-2018 Soru Dağılımı

 

Sigorta Matematiği

2016-2018 Soru Dağılımı

 

Emeklilik

2015-2017 Soru Dağılımı 

 

Finans, Risk ve Yatırım

2015-2017 Soru Dağılımı

 

Hayat Sigortaları

2015-2017 Soru Dağılımı